Regulamin Konkursu

18.05.2015 14:11
Burger na lunch z Ibis Kitchen

1. Konkurs jest organizowany przez Ibis Kitchen  w Częstochowie, ul. Jaskrowska 22
2. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 18.05.2015r. do 22.05.2015r.
3. Nagrodą w konkursie jest 20 burgerów, w 5  pakietach po 4 sztuki.
4. Nagrody dostarczane są do firmy zwycięzcy przez organizatora konkursu.
5. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród
w kwotach pieniężnych.

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia na adres czestochowa@zloteprzeboje.pl z miejsca pracy wraz z współpracownikami.
2. Nagrodę wygrywa osoba która prześlę najzabawniejsze zdjęcie
3. Zdjęcia oceniane są przez Jury w składzie: Anna Frączek, Patryk Kostrzewski, Izabela Blukacz, Marietta Lewicka
4. Wydanie nagrody nastąpi po wcześniejszym okazaniu dokumentu tożsamości
5. Postanowienia końcowe:

Restauracja Ibis Kitchen  przetwarza dane osobowe dla celów marketingowych oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (DZ.U. z 1997r., nr 133,poz. 883)z późniejszymi zmianami.
Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie nagród.
Zgłaszając udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.


SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!