Jon Bon Jovi pomaga bezdomnym

Jon Bon Jovi ofiarował pieniądze na schronisko dla młodocianych bezdomnych w Filadelfii.

Artysta przekazał pieniądze poprzez powołaną przez siebie Jon Bon Jovi Soul Foundation . Schronisko stanie się domem dla ludzi w wieku 18 do 21 lat. Wokalista osobiście pojawił się na otwarciu placówki, we wtorek 19 kwietnia.

Dzisiaj dokonaliśmy czegoś wspaniałego, coś czego nie moglibyśmy zrobić sami - powiedział Bon Jovi. Poprzez angażowanie się w tego typu programy, czynnie działamy na rzecz zapobiegania biedzie, każdorazowo ratujemy ludzkie życie.

Dorobek Jona Bon Jovi i jego kapeli zamyka longplay "The Circle" z października 2009 roku.

za megafon.pl

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!