Ogromny sukces akcji charytatywnej "I love radio"!

Dzisiaj pomiędzy godziną 8:00, a 8:30 na antenach nadawców zrzeszonych w projekcie "I love radio", został zrealizowany charytatywny blok reklamowy. Po raz pierwszy w historii największe stacje radiowe w Polsce zjednoczyły się by pomóc dzieciom. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację dzieci z niedosłuchem.

11 kwietnia z okazji Dnia Radia została zorganizowana akcja charytatywna "I love radio", w której wzięło udział także Radio Złote Przeboje . Na potrzeby akcji specjalny blok reklamowy został wyemitowany na antenach pięciu grup radiowych, w tym samym czasie, tj. w paśmie porannym. Akcja objęła łącznie 164 rozgłośnie ogólnopolskie, ponadregionalne i lokalne.

Dzięki emisji Charytatywnego Bloku Reklamowego zebrano kwotę 120 tys. złotych.

I love radioI love radio Radio Złote Przeboje

Całkowity dochód z bloku reklamowego przekazany zostanie dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie , które pomaga przywracać dzieciom słuch m.in. po przeszczepach implantów słuchowych. Stowarzyszenie specjalizuje się w prowadzeniu terapii dzieci na turnusach rehabilitacyjnych i zajęć integracyjnych w miejscu zamieszkania, a także grup wsparcia dla rodziców, których uczy się jak rehabilitować dziecko samodzielnie w domu. Cel działalności Stowarzyszenia to rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych dzieci, integrowanie ich ze środowiskiem, w którym żyją, by w przyszłości mogły funkcjonować na równi ze słyszącymi.

Kuba Mędrzycki i słuchaczka Ania podczas specjalnego wydania programu 'Cała Muzyka' w okazji Dnia RadiaKuba Mędrzycki i słuchaczka Ania podczas specjalnego wydania programu 'Cała Muzyka' w okazji Dnia Radia Radio Złote Przeboje Radio Złote Przeboje

Celem Dnia Radia jest podkreślenie roli radia w codziennym życiu społeczeństwa. Natomiast celem"Iove radio" jest popularyzacja radia w Polsce jako efektywnego medium reklamowego poprzez działania promocyjne, edukacyjne i badawcze. Zamierza przypominać o zaletach radia i jego ważnej roli w społeczeństwie w dobie konkurencyjnych nowych mediów cyfrowych.

I love radioI love radio I love radio (fot. Facebook) I love radio (fot. Facebook)

DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI TEGO DNIA!

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!