Akcja "Zrywamy Łańcuchy" trwa! Sprawdź, o co chodzi?

Tysiące psów w Polsce spędza całe życie na krótkich łańcuchach... Jak podkreślają działacze OTOZ Animals, jest to niezgodne z prawem. Organizacja ruszyła z akcją zrywania łańcuchów!

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt chce wprowadzić całkowity zakaz trzymania psów na uwięzi w sposób stały. Aby to osiągnąć, trzeba znowelizować przepisy zawarte w Ustawie o ochronie zwierząt, które na chwilę obecną umożliwiają trzymanie psów na ciężkich, krótkich, trzymetrowych łańcuchach...

Według Ustawy o ochronie zwierząt, Art. 9 ust. 2 "zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m". 

Jednocześnie ogólne przepisy Ustawy to min. "traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę", "zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku" oraz "uruchamianie przez człowieka zasobów materialnych i niematerialnych, aby uzyskać i utrzymać u zwierzęcia stan fizyczny i psychiczny, w którym najlepiej ono znosi warunki bytowania narzucone przez człowieka". Paradoks?

Trzymanie psa na łańcuchu jest tragiczne w skutkach. Zwierzę żyjące na uwięzi nie ma swobody ruchu, jest skrępowane, nie może położyć się wygodnie, bawić się, biegać... A ruch jest niezbędny w życiu psa! Tak jak towarzystwo. Brak kontaktu z innymi psami (a także z ludźmi) jest powodem zmian w psychice psa. Jedną z takich zmian jest zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Rodzi się w nim także tak zwana agresja łańcuchowa. 

Jak podkreślają członkowie OTOZ Animals, uwiązując psa naruszamy zasady Koncepcji Pięciu Wolności:

  • wolności od głodu i pragnienia
  • wolności od urazów psychicznych i bólu
  • wolności od ran i chorób
  • wolność od strachu i stresu
  • wolność do wyrażenia naturalnego zachowania

Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj wywiadu Odety Moro z Magdaleną Silską z OTOZ Animals.

Szczegóły akcji znajdziecie na www.zrywamylancuchy.otoz.pl

 

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!