Zmiany w znakach drogowych

Rządowe Centrum Legislacji zajęło się poprawą i zmianą znaków drogowych na polskich drogach. Zmiany mają dotyczyć znaków informacyjnych.

Pod znakiem D34B ma pojawić się odpowiednia tabliczka informująca o odległości do najbliższej stacji paliw, co ma szczególne znaczenie w przypadku autostrad, gdzie między stacjami mogą być duże odległości.

Znak D34BZnak D34B materiały prasowe

Przy wjeździe do stref płatnego parkowania pojawi się znak D-44a, który oznaczać ma wjazd do strefy, w której parkowanie jest płatne. Taki znak powodowany jest zaistnieniem takich stref w miastach. Razem z nim pojawi się również znak, oznaczający wyjazd ze strefy płatnego parkowania.

Znak D-44aZnak D-44a materiały prasowe

W rozporządzeniu pojawi się również bardziej precyzyjne zdefiniowanie i oznakowanie zatoki tak, aby kierowcy byli informowani o miejscu, w którym bezpiecznie mogą zatrzymać pojazd w razie awarii, czy niebezpieczeństwa.

Wszyscy znamy poniższy znak. Znak informuje o odległości do pasa wyłączania tylko na autostradach. Teraz będzie on ustawiany również na drogach ekspresowych, co ma poprawić bezpieczeństwo kierujących.

Znak F-14eZnak F-14e materiały prasowe

Więcej na temat nowych znaków dzisiaj w wiadomościach Radia Złote Przeboje.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!