Naturalnie-różnorodna Aglomeracja Opolska

Dlaczego pszczoły są tak istotne w życiu człowieka? Jakie pożyteczne funkcje pełni jerzyk? Dlaczego bioróżnorodność ma tak wielkie znaczenie dla środowiska naturalnego?

O tym i innych zagadnieniach poruszanych w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II" rozmawiamy z panią Bernadetą Lisson-Pastwą, Pełnomocnikiem Dyrektora Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

Posłuchaj:

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!