Kreatywne myślenie. Sprawdź, na czym polega metoda Design Thinking!

Ostatnio Radio Złote Przeboje przyglądało się nowej metodzie myślenia projektowego - Design Thinking. To ciekawy proces, który pomaga uporządkować schematy myślenia i rozwijać kreatywność. To właśnie przy pomocy tej metody swoje projekty będą realizować młodzi ludzie w ramach nowego programu edukacyjnego Samsung - Solve for Tomorrow.

Design Thinking to proces często wykorzystywany w biznesie do szukania innowacyjnych rozwiązań i ulepszania istniejących produktów. Zgodnie z tą metodą to użytkownik jest najważniejszy, a my – twórcy – powinniśmy poznać jego potrzeby, problemy i marzenia. Według Design Thinking nie ma problemu, którego nie dałoby się wspólnie rozwiązać. Niezwykle istotnym elementem jest tutaj także uczenie się na błędach i docenienie edukacyjnej wartości porażki. Wyciąganie wniosków z niepowodzeń daje pole do poszukiwania nowych rozwiązań.

To metoda, która może przydać się w pracy, w szkole i na studiach. Design Thinking składa się z pięciu następujących po sobie etapów:

  • Empatyzacja, czyli inaczej „wchodzenie w czyjeś buty" oraz próba spojrzenia na daną kwestię oczami innych. Na tym etapie powinna się odbyć dyskusja w grupach, określenie grupy docelowej oraz zaplanowanie badań i porządkowanie informacji.
  • Definiowanie problemu, czyli inaczej zrozumienie motywacji i problemów odbiorców. W tym momencie należy skupić się na tym, kim są odbiorcy, jakie mają potrzeby oraz co mogą osiągnąć po ich zaspokojeniu.
  • Generowanie rozwiązań, czyli najczęściej wykorzystywana metoda podczas burzy mózgów. To moment na proponowanie pomysłów oraz porządkowanie ich.
  • Prototypowanie, czyli przedstawienie na schematach czy makietach najważniejszych założeń rozwiązania problemu.
  • Testowanie – polega na prezentacji prototypów przed innymi użytkownikami oraz podsumowaniu uzyskanych informacji.

Poznaj program edukacyjny Samsung - Solve for Tomorrow

Właśnie m.in. na tej innowacyjnej metodzie opiera się najnowszy program edukacyjny Samsung o nazwie Solve for Tomorrow. Do programu mogą zgłaszać się uczniowie ze szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielami oraz studenci z I i II roku studiów pierwszego stopnia. Młodzi ludzie mają za zadanie zaproponować projekt z zakresu trzech największych wyzwań współczesnego świata: Zdrowia, Bezpieczeństwa oraz Klimatu.

Zgłoszenia do programu Solve for Tomorrow odbywa się poprzez formularz na stronie www.solvefortomorrow.pl i trwa do 31 października 2021 r.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!