Regulamin Konkursu

Burger na lunch z Ibis Kitchen

1. Konkurs jest organizowany przez Ibis Kitchen w Częstochowie, ul. Jaskrowska 22 2. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 18.05.2015r. do 22.05.2015r. 3. Nagrodą w konkursie jest 20 burgerów, w 5 pakietach po 4 sztuki. 4. Nagrody dostarczane są do firmy zwycięzcy przez organizatora konkursu. 5. Uczestnikom konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w kwotach pieniężnych.

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęcia na adres czestochowa@zloteprzeboje.pl z miejsca pracy wraz z współpracownikami. 2. Nagrodę wygrywa osoba która prześlę najzabawniejsze zdjęcie 3. Zdjęcia oceniane są przez Jury w składzie: Anna Frączek, Patryk Kostrzewski, Izabela Blukacz, Marietta Lewicka 4. Wydanie nagrody nastąpi po wcześniejszym okazaniu dokumentu tożsamości 5. Postanowienia końcowe:

Restauracja Ibis Kitchen przetwarza dane osobowe dla celów marketingowych oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (DZ.U. z 1997r., nr 133,poz. 883)z późniejszymi zmianami. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie nagród. Zgłaszając udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!