Joanna Klejdysz - "Przetańczyć z tobą chcę całą noc"

Posłuchajcie!
 

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!