Anna Malek - "Odchodząc"

Posłuchajcie!
 

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!