Maria Jaszcz - "Dziwny ten świat"

Posłuchajcie!
 

SŁUCHAJ ZŁOTYCH PRZEBOJÓW!